Tag Archives | småbåthavn

havna

Nå er det i gang! Blir du med?

Nå har vi startet med innbetaling av forskudd til de som ønsker å skaffe seg ny båtplass i den fantastiske havna vi kommer til å få. Det fylles fort opp, er det noen som fortsatt sitter på gjerdet og venter så er det bare å ta kontakt på post@mfsf.no Husk, de beste plassene går først! […]

Continue Reading
Forslag til ekstra brygge

Møte om utvidelse av småbåthavna

Det er blitt avholdt et oppstartsmøte og med ideutvekslinger og forslag til framdrift i planene for utvidelse av havna. Det tas utgangpunkt i utvidelse på 25 båtplasser med snittbredde på 3,5m. Til det trengs det ca 45m brygge med utriggere. Bryggen vil da ligge parallelt med eksisterende brygge. To muligheter for tilkomst til bryggen. Huke […]

Continue Reading