Slip

Småbåthavna har slip til leie for både medlemmer og ikkemedlemmer.
Kontakt slipansvarlig Asbjørn Aune på telefon 761 26685 for priser og bestilling av plass.

Slip til leie på Maurnes Småbåthavn

Slip til leie på Maurnes Småbåthavn