Møte om utvidelse av småbåthavna

Det er blitt avholdt et oppstartsmøte og med ideutvekslinger og forslag til framdrift i planene for utvidelse av havna.
Det tas utgangpunkt i utvidelse på 25 båtplasser med snittbredde på 3,5m. Til det trengs det ca 45m brygge med utriggere. Bryggen vil da ligge parallelt med eksisterende brygge.

To muligheter for tilkomst til bryggen.

  1. Huke seg på eksisterende og legge brygge langs sjøkanten. Dette vil gi ekstra båtplasser, men vil sperre for enkelte nausttomter.
  2. Lage ny bryggeport og landgang. Innebærer mer jobb og investeringer.

Masseuttak for mudring er estimert til å være ca 10 000m3.

Forslag til ekstra brygge

Forslag til ekstra brygge

, , , ,

No comments yet.

Leave a Reply